SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
13

Wycieczka w Bieszczady

solina1

 W dniu 03.06.2014r. odbyła się wycieczka do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, której celem było zwiedzenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego – Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych.
W wycieczce udział wzięło10 uczniów, którzy uczęszczają na kółko przyrodniczo-ekologiczne „Mali strażnicy przyrody".
Po ponad dwugodzinnej podróży wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych.
Na ekspozycję muzealną składają się eksponaty związane z terenem Bieszczadów i obejmujące ich faunę i florę (także tę prehistoryczną), geologię, hydrologię, etnografię, architekturę oraz zagadnienia ochrony środowiska. Najbardziej zainteresowała nas wystawa pt. „Flora i fauna Bieszczadów" prezentująca najbardziej charakterystyczne dla przyrody Bieszczadów gatunki roślin i zwierząt puszczańskich.

Można tu zobaczyć bogatą kolekcję dużych ssaków i ptaków, m.in. niedźwiedź, wilk, ryś, żbik, żubr, jeleń, orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski. Z kolei wystawa „Geologia Bieszczadów" zapoznała nas z procesami górotwórczymi, które doprowadziły do powstania Bieszczadów. Ułatwią to liczne tablice, plansze i schematy. Powtórkę wiedzy przyrodniczej zrobiliśmy, korzystając z „Krótkiego podręcznika zoologii". 

Dodatkową atrakcją dla uczestników wycieczki był rejs statkiem, podczas którego mogliśmy podziwiać uroki Zalewu Solińskiego. Na koniec w Solinie zjedliśmy pyszny obiad. Wieczorem pełni wrażeń wróciliśmy do Leżajska.
 

Wycieczka odbyła się w ramach  projektu "Więcej wiem- więcej potrafię" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

wicedyrektor Beata Kaszycka

solina2 solina2
solina3 solina3
solina5 solina5
solina4 solina4
solina6 solina6
solina7 solina7

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 1 użytkownik.

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów