SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Biofeedback

Nowoczesna technologia

Nowoczesna  technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 2008
Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W skład nowoczesnej technologii służącej do wspomagania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w komunikacji werbalnej w procesie edukacji wchodzą:


 1. Specjalistyczne programy komputerowe, służące  do tworzenia  obrazków za pomocą, których dziecko może komunikować się z otoczeniem.
 2. Programy komputerowe ćwiczące wzrok, słuch, myślenie, pamięć, orientację w przestrzeni, koncentrację uwagi, dające poczucie sprawstwa, wyciszające emocje.
 3. Specjalistyczne pomoce: gumowe i plastikowe nakładki na klawiaturę,  specjalistyczne klawiatury (z dużymi, kolorowymi klawiszami, dla dzieci z porażeniami kończyn górnych oraz niedowidzących) myszy komputerowe (różniące się znacznie wyglądem od tradycyjnych mysz do komputera - duże, z okrągłym wskaźnikiem, którymi można sterować zarówno za pomocą ręki, jak i nogi) przełączniki, pisaki nagłowne (przeznaczone dla dzieci z porażeniami kończyn górnych umożliwiające pisanie na klawiaturze za pomocą wskaźnika), mysz nagłowna (sterowanie myszką za pomocą ruchów głowy), ekrany dotykowe wspomagające pracę na komputerach uczniów niepełnosprawnych  (uczniowie za pomocą dotyku sterują myszką i wykonują różne czynności na monitorze komputera).
 4. Komunikatory, które umożliwiają nagrywanie różnej liczby słów, zdań, a następnie  odtwarzanie ich i w ten sposób umożliwiające komunikację z nauczycielami, rodzicami, kolegami, poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na komunikatorze
Co daje dziecku nowoczesna technologia?
 1. Możliwość komunikowania się z otoczeniem a także stworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
 2. Włącza dziecko do aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
 3. Buduje w dziecku poczucie sprawstwa, aktywizuje, integruje z terapeutą i grupą.
Dla kogo przeznaczona jest nowoczesna technologia?
Dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo i z niepełnosprawnością sprzężoną  w tym z zaburzoną komunikacją werbalną.

Opracowała: Dominika Zych

Biofeedback jako metoda interdyscyplinarna

biofeedbackBiofeedback jako metoda interdyscyplinarna wspomagająca terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną

 

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne

 • jest nieinwazyjną, klasyczną metodą neuroterapii  trenującą funkcje psychiczne, neuropsychiczne i psychosomatyczne na poziomie centralnego układu nerwowego, pozwalającą przywrócić harmonię fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu
 • jest metodą uczenia się i podlega takim samym prawidłowościom jak cały proces nauczania – uczenia się. Uzyskane efekty muszą być utrwalone. Konieczne jest powtarzanie i przypominanie, stosowanie hierarchizacji celów oraz przestrzeganie zasady systematyczności i aktywności uczącego się. Trening metodą EEG biofeedback musi uwzględniać indywidualne możliwości i potrzeby pacjenta.
 • metoda leczenia wspomagająca w sposób istotny wiele rodzajów terapii (psychologiczną – np. w przypadku niska samoocena, brak motywacji, depresji, stanów lękowych, nerwic, nartęctw, ADHD, ADD /pedagogiczną przy niskiej koncentracji, słabej pamięci, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii/ logopedyczną- logofobia, jąkanie, mutyzm, autyzm)
 • metoda, stosowana z dużym powodzeniem na całym świecie. Obecnie nowoczesna terapia wykorzystywana do wspomagania leczenia w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach psychologiczno - pedagogicznych cieszy się dużym uznaniem w Polsce.

  Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów