SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Comenius

comenius_rgb

 

Projekt Programu Comenius w naszej szkole!– nowe przedsięwzięcie, nowe wyzwania.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2011/2012 naszą szkołę, grono pedagogiczne jak również uczniów czeka nowe wyzwanie związane z realizacją projektu wymiany szkół europejskich. Na początku lipca bieżącego roku nasza szkoła otrzymała akceptację wniosku projektu „I can You can", złożonego w Narodowej Agencji programu Comenius. Akceptacja wniosku wiąże się zmalpka_1m
otrzymaniem wsparcia finansowego na działania objęte programem. Kwota 20000 € zostanie przeznaczona na wyjazdy zagraniczne 10 uczniów naszej szkoły jak również 14 nauczycieli do krajów grupy projektowej tj. Wielkiej Brytanii, Belgii i Finlandii.

Pierwszym etapem realizacji wniosku ma być październikowa wizyta w Belgii, nauczycieli zaangażowanych w prace w projekcie. Celem wizyty jest dopracowanie całego projektu działań zaplanowanych i wizyt uczniów w poszczególnych szkołach europejskich.

Koordynator projektu
Monika Pęcak

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na ziemi belgijskiej!!!

belgia03mW bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Life Long Learning, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy rozpoczął realizację  Międzynarodowego Projektu Współpracy Szkół - Comenius. Temat naszego projektu to „I CAN YOU CAN!”- Ja potrafię ty potrafisz! Projekt ten oprócz poznawania kultury i obyczajów krajów, obejmuje współpracę i wymianę metod nauczania szkołami ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W dniach od 16 do 21 października 2011 r. odbyła się wizyta delegacji szkół uczestniczących w 2-letnim projekcie krajów Programu Comenius. Wizyta ta miała miejsce w Belgii, w malowniczym regionie Antwerpia w mieście Antwerpten  i regionie Kalmthout. Nasza ośrodek reprezentowany był przez Panią Dyrektor Bożenę Garbacka oraz nauczycielki Beatę Kaszycką i Monikę Pęcak- koordynatora projektu.

Bogaty program obejmował liczne prezentacje niestandardowych metod nauczania, obserwacje i prowadzenie lekcji pokazowych przez delegacje zagraniczne. Dodatkowym punktem programu była wizyta w Heath of Kalmthout- regionalnym ośrodku promującym ochronę przyrody na terenie Antwerpii. Zrealizowano trzy spotkania robocze poświęcone działaniom projektowym.

Czytaj więcej...

Prezentacja - Comemius meeting Belgium

Prezentacja z pobytu w szkole w Antwerpii w Belgii

 

 

Prezentacja wizyty w Belgii

Kartki świąteczne

wykonytwanie_kartek_do_innych_szkolW niecodziennych lekcjach języka angielskiego wzięli udział uczniowie naszego ośrodka uczestniczący w projekcie „Comenius". Już w listopadzie wykonali przepiękne bożonarodzeniowe kartki świąteczne, w których następnie zamieścili życzenia skierowane do partnerów projektu. Uczniowie układali życzenia w języku angielskim, a towarzyszyły temu opowieści o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych krajów Unii Europejskiej. Wiele radości dostarczyły dzieciom także kartki, które otrzymały od zaprzyjaźnionych szkół europejskich uczestniczących w projekcie.

 

(ed)

Comeniusowa kolęda

koleda_3
Podczas Spotkania Opłatkowego, które miało miejsce w naszym ośrodku uczniowie wykonali kolędę „Cicha noc” w czterech językach. Występ grupy comeniusowej spotkał się z ogromnym aplauzem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Półroczne sprawozdanie z działalniości Comeniusa

comeniuslogo_m

W Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Leżajsku w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Life Long Learning, rozpoczęto realizację Międzynarodowego Projektu Wymiany Szkół – Comenius, którego temat brzmi „I CAN YOU CAN!"- Ja potrafię ty potrafisz! Przedsięwzięcie to ten oprócz poznawania kultury, obyczajów i tradycji krajów, obejmuje współpracę i wymianę metod nauczania ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Projekt od początku jego realizacji cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli. W prace nad nim zaangażowało się 15 nauczycieli tworząc Klub Comeniusa w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w lekcjach o tematyce ogólno- europejskiej. Mieli okazję poznać tradycję i kulturę państw wchodzących w skład grupy projektowej. W pierwszym semestrze działania zostały skoncentrowane wokół zagadnień różnic kulturowych z jednoczesnym przywiązaniem do tożsamości narodowej oraz polskiej tradycji i kultury. Uczniowie brali udział w różnych konkursach m.in. wybrali imię dla maskotki projektu, najwięcej głosów zdobyło imię Zuzia i tak nazwano pluszowa małpkę która, ten jest ulubienicą wszystkich uczniów wyjeżdża w każdą podróż relacjonując i opowiadając dzieciom co widziała. W pierwszą podróż małpka została zabrana do Belgii.
Projekt wymiany międzynarodowej obejmuje swoimi działaniami nie tylko zajęcia na terenie naszej placówki ale także wizyty w szkołach partnerskich dlatego też dniach od 16 do 21 października 2011 r. odbyła się wizyta w Belgii, w malowniczym regionie Antwerpia w mieście Antwerpten i regionie Kalmthout. Nasza ośrodek reprezentowany był przez Panią Dyrektor Bożenę Garbacka oraz nauczycielki Beatę Kaszycką i Monikę Pęcak- koordynatora projektu.

 

Czytaj więcej...

Comeniusowa wizyta w Szkole Marzeń!

angila4
Kontynuując realizację Projektu Comenius przedstawicielki Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Leżajsku pani Monika Pęcak i pani Beata Kaszycka w dniach
11 -15.03.2012 wzięły udział w kolejnej wizycie projektowej „I can, You can". Spotkanie to odbyło się w pięknym, brytyjskim mieście Newcastle. Oprócz delegacji polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich tj. Wielkiej Brytanii, Finlandii i Belgii. Celem wyjazdu było zapoznanie z systemem szkolnictwa specjalnego Wielkiej Brytanii, jego organizacją oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z krajów biorących udział w projekcie. Zaproponowany przez organizatorów program wizyty był pod każdym względem profesjonalnie przygotowany i dobrze służył realizacji głównych celów projektu. Czterodniowa wizyta w Newcastle to przede wszystkim praca nad wspólnymi działaniami projektu i omawianie dotychczas zrealizowanych działań. Pobyt umożliwiał wymianę sposobów nauczania i poznanie funkcjonowania szkoły specjalnej w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli okazję poznania nowoczesnej szkoły z ogromnym zapleczem służącym wsparciu i pomocy uczniom z niepełnosprawnością intelektualną. Każda klasopracownia wyposażona jest w swoiste centrum multimedialne z dotyProjekt w którym bierze udział nasza szkoła obejmuje dodatkowo poznanie tradycji i obyczajów krajów partnerskich. Służyć temu miały zorganizowane w drugim dniu pobytu targi regionalne.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów