SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

O projekcie "I can You can"

O projekcie

Opis projektu

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku otrzymał grant w wysokości 20.000 euro z programu Unii Europejskiej LLP Comenius na realizację projektu edukacyjnego wymiany szkół  "I can, You can" –„Ja potrafię i ty potrafisz”. Projekt obejmuje współprace  między szkołami specjalnymi z następujących państw Belgia, Wielka Brytania i Finlandia.

Nasze cztery szkoły partnerskie to:

 1. Sir Charles Parson School and Science Colledge - Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii-  www.sircharlesparson.newcastle.sch.uk
 2. BSBO Kalmthout – Wilgenduin – Kalmthout w Belgii  www.wilgenduin.be
 3. Kivenpuisto School, SEN –school- Nurmijärvi w Finlandii      www.nurmijarvi.fi/koulut/kivenpuistonkoulu
 4. BuSO Onze Jeudg – Roeselare w Belgii www.onzejeugd.be

Koordynatorem głównym całego projektu jest szkoła z Wielkiej Brytanii,  koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Monika Pęcak. Na początku tego roku szkolnego powołany został Zespół Comeniusa ds. realizacji projektu. W jego skład wchodzą nauczyciele:

 1. Monika Pęcak- Koordynator, Klub Comeniusa szkoła
 2. Beata Kaszycka-pomoc w organizacji i przebiegu  wyjazdów zagranicznych, opiekun dzieci
 3. Podubny Małgorzata- specjalista od terapii
 4. Adamski Robert- Klub Comeniusa internat
 5. Dolecka Edyta –Moderator strony internetowej, opiekun dzieci biorących udział w projekcie
 6. Kania Lidia- pomoc w realizacji  wizyt projektowych opiekun i współorganizator wyjazdów i opiekun  uczniów
 7. Majcherczyk Izabela- pomoc w realizacji  wizyt projektowych opiekun i współorganizator wyjazdów i opiekun  uczniów

Cele projektu

Projekt koncentruje się na „ kulturalnych podróżach edukacyjnych” dając wszystkim uczestnikom możliwość odkrywania różnych aspektów kultury takich jak jedzenie, sport charakterystycznych dla regionów i krajów z których pochodzą szkoły projektowe. Podczas tych podróży nauczyciele uczą nauczycieli a uczniowie uczniów. Każdy będzie miał szansę nauczyć się czegoś nowego. Główna idea to dzielenie się i nauka.

Uczestnicy projektu w każdej z instytucji:

 • Poszerzą  wiedzę na temat każdego z krajów ze szczególnym uwzględnieniem kultury tych krajów sportów, rzemiosła, kuchni jak również tańca piosenki i co ważne terapii stosowanych w danych szkołach.
 • Zdobędą pewność siebie, wzbudzą w sobie akceptację otworzą się na poznawanie innych kultur, po to by lepiej zrozumieć odmienność i unikalność własnej kultury.
 • Stworzą okazje to wspólnych działań uczniom z innych szkól projektowych bez względu na stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.
 • Otrzymają szansę na prawdziwą integracje z rówieśnikami w ich naturalnym środowisku.

Nauczyciele biorący udział w projekcie w każdej z instytucji:

 • Poszerzą wiedzę i rozumienie każdego z krajów ze szczególnym uwzględnieniem kultury tych krajów sportów, rzemiosła, kuchni jak również tańca piosenki i co ważne terapii stosowanych w danych szkołach.
 • Będą mieli szanse rozwinąć następujące umiejętności: pedagogiczne, organizacyjne, współdziałania w Zespołach Comeniusa w sensie lokalnym jak i międzynarodowym ponadto doskonalić umiejętności pracy z komputerem.
 • Wypromują i wzmocnią pozytywny wizerunek własnej szkoły na arenie europejskie poprzez współpracę z innymi szkołami europejskimi.
 • Zapewnią równe szanse, wszystkim uczniom bez względu na rodzaj ich niepełnosprawności.

Problematyka i zadania projektu.

Wielu uczniów posiada niską świadomość istnienia i różnorodności kultur odmiennych od ich własnej. Poprze ich uczestnictwo w projekcie mają oni szanse zmienić swą postawę, rozwinąć akceptację i tolerancję względem innych krajów i ich kultur.

Ze względu na różnorodność uczestników projektu (uczniowie z różnego rodzaju niepełno sprawnościami fizycznymi jak i umysłowymi) projekt będzie tak dopasowany do ich indywidualnych potrzeb by zapewnić im równy udział bez względu na ich „ułomności”

Projekt to podróż edukacyjno- kulturalna, ze szkoły do szkoły, dająca możliwość poszerzenia wiedzy, kompetencji i umiejętności, czeka przykładem mogą być piosenki uczone podczas każdej z wizyt a następnie nauczane w szkołach przez nauczycieli biorących udział w wizycie. Nauczyciele mają za zadanie dzielić się zdobytą wiedza w swoich placówkach.

W trakcie projektu każda ze szkół zobowiązana jest do realizacji minimum 24 mobilności- to jest wyjazdu jednej osoby do danego kraju  do szkoły z kraju placówki projektowej.

W projekcie zostały zaplanowane następujące wizyty projektowe i wizyty studentów.

Mobilności do zrealizowania w projekcie

Data

Kraj

Rodzaj wizyty

Notatki

17-20 listopad 2011

Belgia(Kalmthout)

Wizyta projektowa

Zrealizowana

11-14 marzec 2012

Wielka Brytania

Wizyta projektowa

Zrealizowana

23 -27 kwiecień 2012

Wielka Brytania

Wizyta uczniów

W trakcie realizacji

13-18  maj 2012

Polska

Wizyta projektowa

W trakcie realizacji

24  wrzesień 2012

Belgia (Roeselare)

Wizyta projektowa

 

3 grudzień 2012

Belgia (K+R)

Wizyta uczniów

 

4 luty 2013

Finlandia

Wizyta uczniów

 

22 kwiecień 2013

Polska

Wizyta uczniów

 

20 maj 2013

Finlandia

Wizyta projektowa

 

Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne od 1.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

 

 

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów