SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
12

profilaktyka

Profilaktyczne spotkania

profilaktyka 3Dnia 17 lutego 2017 roku w naszym ośrodku odbyły się spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli z Panem Marcinem Tyburczy – przedstawicielem fundacji „Latarnia". Pogadanki odbywały z podziałem na grupy wiekowe. Młodsi wychowankowie zostali zapoznani ze skutkami używania środków psychoaktywnych, a w szczególności konsekwencjami zdrowotnymi palenia tytoniu. Spotkanie dla starszej młodzieży miało dużo szerszą tematykę i obok informacji dotyczących skutków stosowania substancji psychoaktywnych pan Marcin Tyburczy przekazał wiedzę z zakresu uzależnień od Internetu, komputera i telefonu komórkowego. Wśród poruszanej tematyki znalazły się również zagadnienia związane z seksualnością młodego człowieka oraz skutkami nieprawidłowych zachowań w tym zakresie, takich jak: wczesna inicjacja, pornografia, prostytucja. Cykl spotkań z przedstawicielem fundacji „Latarnia" zamknęło szkolenie dla rodziców oraz członków Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata.

Czytaj więcej...

Spotkanie z policjantem.

profilaktyka 2Dnia 15 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się dla uczniów klas gimnazjum i szkoły zawodowej spotkanie z Aspirantem Sztabowym Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku panem Janem Kucło. Pan policjant szczegółowo omówił problematykę związaną z profilaktyką przestępczości wśród nieletnich, przejawami demoralizacji oraz skutkami używania środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Uczniowie uważnie słuchali przekazywanych informacji i chętnie zadawali pytania.

Panu Janowi Kucło serdecznie dziękujemy za przyjście do naszego ośrodka oraz za bardzo kształcącą i ciekawą pogadankę.

Czytaj więcej...

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym ośrodku po raz pierwszy będzie realizowany ogólnopolski program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie", którego partnerami na szczeblu państwowym są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym partnerem jest Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Czytaj więcej...

Spotkania profilaktyczne

sad 3Zgodnie z wieloletnią tradycją nasi wychowankowie również w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w marcu i kwietniu uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z sędzią Sądu Rodzinnego. Tegoroczne spotkania znacznie różniły się jednak od poprzednich, gdyż odbywały się w sądzie na sali rozpraw, a nie jak zwykle w szkole. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak wyglądają pomieszczenia w gmachu sądu oraz zapoznania się ze specyfiką pracy oraz rodzajem prowadzonych spraw. Również mogli obejrzeć jak zobaczyć strój sędziego, adwokata oraz prokuratora. Dzięki ciekawym pogadankom przeprowadzonym przez Panią Sędzię nasi podopieczni dowiedzieli się ponadto, jakie są konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań oraz w jakich okolicznościach sami mogą trafić do sądu.
Wszystkie spotkania były bardzo ciekawe a uczniowie chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli.

Czytaj więcej...

Artykuły o wolontariacie

W związku z minionym Tygodniem Wolontariatu polecam również inne moje artykuły związane z tą tematyką (linki do artykułów poniżej):

Moje wspomnienie – ja wolontariusz - http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=8804&c=4899

 wywiad z Pauliną Mikoda: http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosc/820385.html

 wywiad z opiekunem koła wolontariatu z Olkusza - nagrodzeni w 2012 - http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/827040.html

 

 Psycholog Agnieszka Bańka

O wolontariacie

,, Wolontariat to siła’’

Siedzę sobie w domu i wspominać muszę

Co mnie nauczyło być wolontariuszem?

Wolontariusz człowiek z sercem, z powołania

Ma on dobrą duszę i chęć pomagania.

Niesie pomoc słabszym, którzy są w potrzebie

Czas swój im daruje i oddaje siebie.

Często się poświęca, z czegoś rezygnuje,

Jednak wielki uśmiech za to otrzymuje.

Pomaganie innym daje moc radości,

Podać dłoń pomocną – to jest gest miłości.

Nie tej udawanej, co w telewizorze,

Wolontariusz szczerze, życzliwie pomoże.

Za darmo pracuje, bez wynagrodzenia

Jednak jest dla innych, życie im odmienia.

Czasem w małej rzeczy wspiera kogoś śmiało

A o tym, co zrobił mówi tak nieśmiało.

Bywa, że pomocą w małej rzeczy służy,

Bo może dla kogoś z czymś być problem duży.

Trzeba być dyskretnym, pełnym cierpliwości

I to, co się robi – robić to z miłości.

Tylko wtedy jest owocne takie pomaganie

Na długo w pamięci i w sercach zostanie.

Jeszcze jedną prawdę przytoczę tu śmiało,

Chyba najważniejszą, tak by się zdawało:

Samo pomaganie działa w obie strony

Każdy w tej relacji jest zadowolony.

Ten, co pomoc dostał życie swe odmienia,

Ty wolontariuszu dostajesz wspomnienia.

Tak na długie lata radość pozostaje,

Że się innym z siebie kawałeczek daje.

Wiem, co mówię - ja wolontariuszka

Muszę Ci powiedzieć tak szczerze z serduszka

Twoje pomaganie Ciebie również zmienia,

Gdy pomagasz innym spełniać swe marzenia…

 

Psycholog mgr Agnieszka Bańka

Tydzień Wolontariatu 2012 r.

tydzien_wolontar_10W dniach 3-7 grudnia po raz kolejny obchodziliśmy w naszym Ośrodku Tydzień Wolontariatu, który zorganizowano w ramach Programu Społecznego Szkoła bez Przemocy. We wtorek wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w apelu ogólnoszkolnym. Na apel panie psycholożki A. Bańka, D. Zych przygotowały prezentację multimedialną, której głównym mottem były słowa pochodzące z piosenki S. Sojki ,,życie nie tylko po to jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie stać…’’. W trakcie apelu wszyscy dowiedzieli się, czym jest wolontariat, mogli poznać jego główne założenia i idee. Na koniec apelu uczniowie odpowiadali na proste pytania z prezentacji celem utrwalenia nowych wiadomości zgodnie z zasadą, iż każdą okazję trzeba wykorzystać, by uczyć młodych ludzi.

Czytaj więcej...

Szukaj

Pośw. sztandaru

Nad. imienia - cz. 1

Nad. imienia - cz. 2

Nad. imienia - cz. 3

Pokaz SOSW

Nasz kanał Youtube

6-latki w szkole

Pozostałe

Analiza egzaminów