SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Projekt „Więcej wiem – więcej potrafię”

Wycieczka do Bolestraszyc

bolestraszyce1W dniu 08.05.2014 r. odbyła się  wycieczka  do Przemyśla i Bolestraszyc. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach.
W wycieczce udział wzięło 10 uczniów, którzy uczęszczają na kółko biologiczne „ Klub młodego biologa”.
W programie wycieczki było:
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Arboretum w Bolestraszycach, które  położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla i należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Arboretum obejmuje dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl.

Czytaj więcej...

Wycieczka w Bieszczady

solina1

 W dniu 03.06.2014r. odbyła się wycieczka do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, której celem było zwiedzenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego – Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych.
W wycieczce udział wzięło10 uczniów, którzy uczęszczają na kółko przyrodniczo-ekologiczne „Mali strażnicy przyrody".
Po ponad dwugodzinnej podróży wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych.
Na ekspozycję muzealną składają się eksponaty związane z terenem Bieszczadów i obejmujące ich faunę i florę (także tę prehistoryczną), geologię, hydrologię, etnografię, architekturę oraz zagadnienia ochrony środowiska. Najbardziej zainteresowała nas wystawa pt. „Flora i fauna Bieszczadów" prezentująca najbardziej charakterystyczne dla przyrody Bieszczadów gatunki roślin i zwierząt puszczańskich.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Teatru "Maska" w Rzeszowie

W dniu 05.05.2014 r. odbyła się  wycieczka  do Teatru „Maska” w Rzeszowie. Głównym celem wycieczki był udział uczniów w spektaklu  „Emil z Lonnebergii”. 
 W wycieczce udział wzięło 16 uczniów, którzy uczęszczają na kółko  muzyczne Zespół „Luzik” i kółko taneczne Zespół „Caro”.
W programie wycieczki było:
Głównym celem naszego wyjazdu było  uczestnictwo w spektaklu przygotowanym przez Teatr „Baj” z Warszawy w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Oparty był na książce Astrid Lindgren o tym samym tytule. Były to zabawne przygody uroczego uparciucha imieniem Emil z Lonnebergii. Cała fabuła przedstawienia dorosłym przypominała dzieciństwo, a dzieci inspirowała do dobrych pomysłów. Po spektaklu zwiedziliśmy Rynek miasta Rzeszów. Piękna pogoda sprawiła, że mogliśmy odbyć długi spacer. Na zakończenie udaliśmy się do McDonalds, gdzie każdy mógł wybrać sobie odpowiedni zestaw obiadowy.
 

Wycieczka odbyła się w ramach  projektu "Więcej wiem- więcej potrafię" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach PO KL Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

wicedyrektor Beata Kaszycka

 

PROJEKT „WIĘCEJ WIEM – WIĘCEJ POTRAFIĘ”

logo projektu wiecej wiem 2014

 

 

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leżajsku w roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„WIĘCEJ WIEM – WIĘCEJ POTRAFIĘ" w ramach PO KL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach":

Działanie 9.1

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt "Więcej wiem - więcej potrafię" skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku i realizowany będzie do 31.07.2014 r.

Założeniem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie jakości usług oświatowych świadczonych przez placówkę. Uczniowie otrzymają specjalistyczną pomoc, opiekę i wsparcie, które przyczyni się do wyrównania braków edukacyjnych ,rozwojowych i społecznych zwiększą się szanse na lepsze, samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacja projektu wzbogaci wyposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny i dydaktyczny, który będzie wykorzystywany w dalszej pracy z uczniami. Nauczyciele poszerzą swój warsztat pracy

Celem głównym projektu jest:

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udzielenie różnego rodzaju wsparcia na rzecz uczniów z niepełnosprawnością umysłową, napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na podnoszenie jakości kształcenia.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Podniesienie podstawowych umiejętności szkolnych uczniów, które warunkują ich dalszą edukację (czytanie, pisanie, myślenie matematyczne) poprzez organizację zajęć wyrównawczych.

2. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację 6 kół pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

3. Zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy: socjoterapeutycznej poprzez realizację zajęć grupowych, psychoterapeutycznej poprzez realizację zajęć warsztatowych oraz grupowego doradztwa zawodowego.

4. Zwiększenie dostępu do zajęć z hipoterapii, dogoterapii i infoterapii.

5. Zwiększenie dostępu do zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć grupowych z integracji sensorycznej, indywidualnych treningów pracy mózgu z wykorzystaniem EEG Biofeedback oraz zajęć logopedycznych.

W ramach projektu organizowane są następujące zajęcia:

1. Specjalistyczne:

 • Trening pracy mózgu, zajęcia z wykorzystaniem EEG Biofeedback –zajęcia mają na celu zwiększenie kontroli emocji i panowania nad własnym zachowaniem, poprawę koncentracji uwagi, obniżenie poziomu stresu, podniesienie wiary we własne siły oraz samooceny.
  EEG-Biofeedback (neuroterapia) to rodzaj terapii, dzięki, której pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mógł pracować wydajniej i szybciej. Sygnał EEG z jednego lub z dwóch punktów na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo, puzzli, filmu DVD) i jest odzwierciedleniem stanu umysłu pacjenta. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy np.: jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolowania reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie.
  Czas trwania terapii EEGBiofeedback ustala się stosownie do wieku pacjenta i ważności problemu.
 • efs biofeedb 01 efs biofeedb 01
  efs biofeedb 02 efs biofeedb 02
  efs biofeedb 03 efs biofeedb 03
  efs biofeedb 04 efs biofeedb 04
  efs biofeedb 05 efs biofeedb 05
  efs biofeedb 06 efs biofeedb 06


  MindWave to wszechstronne urządzenie do polepszenia kondycji psychicznej i zdolności mózgu.

  Zastosowanie: urządzenie stosowane jest do ogólnego usprawniania mózgu, zawierają gry i aplikacje dla zwiększenia inteligencji, kreatywności, koncentracji, pamięci czy szybkości podejmowania prawidłowych decyzji. Stosowanie MindWave poprawia wszystkie funkcje poznawcze a zwłaszcza zdolność koncentracji, pamięci, zdolność uczenia się. Wzrasta sprawność intelektualna i psychiczna wydajność. Dzięki urządzeniu możemy pracować z problemami takimi jak ADHD, ADD ale także z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. MindWave przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  efs mindwave 01 efs mindwave 01
  efs mindwave 02 efs mindwave 02
  efs mindwave 03 efs mindwave 03
  efs mindwave 04 efs mindwave 04
  efs mindwave 05 efs mindwave 05
  efs mindwave 06 efs mindwave 06


  Procyon jest to jedno z naszych najnowszych urządzeń do stymulacji audio-wizualnej AVS, które pozwoli na doświadczanie niezwykłego połączenia pełnego spektrum kolorów i światła oraz czystego dźwięku wysokiej jakości. Został stworzony jako narzędzie służące do:
  Wyciszania:
  w kolorach niebieskim i zielonym oraz odcieniach purpury od czasu do czasu zmieniających się by dodać odrobinę wizualnej różnorodności.
  Przed zaśnięciem: podobny do programu poprzedniego z zastosowaniem wolniejszych częstotliwości. Celem tego programu jest pomoc w oczyszczeniu umysłu z niepotrzebnych myśli przed zaśnięciem.

  Uczenia się:
  większość z tych programów opartych jest na zasadzie wprowadzenia umysłu w stan alfa theta, podczas którego mózg intensywnie chłonie informacje.

  Osiągania szczytowej formy (6 programów):
  specjalnie dobrane częstotliwości oraz kolory wspomagają aktywizację umysłu na najwyższym poziomie, przygotowując użytkownika do wzmożonego wysiłku psychicznego oraz fizycznego (sportowcy).

  Odnowy energetycznej:
  są to sesje, których wewnętrzne schematy zmian częstotliwości i parametrów świetlnych ulegają szybkim zmianom w celu wprowadzenia ciała i umysłu w stan gotowości podjęcia wysiłku oraz w celu szybkiego uzupełnienia energii podczas przerw w pracy lub nauce.

  Wizualizacji i rozrywki:
  ten rodzaj sesji demonstruje estetyczne walory doznań jakie oferuje Procyon wywołując złożone wyobrażenia wizualne.

  efs avsprocyon 002 efs avsprocyon 002
  efs avsprocyon 001 efs avsprocyon 001
  efs avsprocyon 003 efs avsprocyon 003
  efs avsprocyon 005 efs avsprocyon 005
  efs avsprocyon 004 efs avsprocyon 004
  efs avsprocyon 006 efs avsprocyon 006

 • Zajęcia socjoterapeutyczne – celem zajęć jest podniesienie poziomu funkcjonowania uczniów w grupie, rozwój komunikacji społecznej, właściwe rozpoznawanie i okazywanie uczuć, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i opanowanie technik relaksacyjnych.
  efs socjoterapia 01 efs socjoterapia 01
  efs socjoterapia 02 efs socjoterapia 02
  efs socjoterapia 03 efs socjoterapia 03
  efs socjoterapia 04 efs socjoterapia 04
  efs socjoterapia 05 efs socjoterapia 05
  efs socjoterapia 06 efs socjoterapia 06

 • Zajęcia psychoterapeutyczne – zajęcia przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów, rozwijania sfery poznawczej, myślenia, koncentracji uwagi, pamięci świeżej, doskonalenia umiejętności manualnych, rozwijania sfery emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania emocji i uczuć.
  Gimnazjum
  efs psych.gim.01 efs psych.gim.01
  efs psych.gim.02 efs psych.gim.02
  efs psych.gim.03 efs psych.gim.03


  Szkoła podstawowa
  efs psch sp 03 efs psch sp 03
  efs psch sp 04 efs psch sp 04
  efs psch sp 05 efs psch sp 05
  efs psch sp 06 efs psch sp 06
  efs psch sp 07 efs psch sp 07
  efs psch sp 08 efs psch sp 08
  efs psch sp 01 efs psch sp 01
  efs psch sp 02 efs psch sp 02


 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zajęcia mają na celu poprawę procesów uczenia, podniesienie poziomu umiejętności percepcyjno-motorycznych, zwiększenie gibkości myślenia, kreatywności i pamięci.
 • Infoterapia – celem zajęć jest usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz wyobraźni.
 • Dogoterapia – zajęcia mają na celu zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe, pobudzanie zmysłów: wzroku, dotyku i słuchu, rozwijanie komunikacji werbalnej, rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawnianie motoryki małej.
  efs dogo 01 efs dogo 01
  efs dogo 02 efs dogo 02
  efs dogo 03 efs dogo 03
  efs dogo 04 efs dogo 04
  efs dogo 05 efs dogo 05
  efs dogo 06 efs dogo 06
  efs is.01 efs is.01
  efs is.02 efs is.02


 • Zajęcia logopedyczne – celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej.
  efs logopedia 02 efs logopedia 02
  efs logopedia 03 efs logopedia 03
  efs logopedia 04 efs logopedia 04
  efs logopedia 06 efs logopedia 06
  efs logopedia 01 efs logopedia 01
  efs logopedia 05 efs logopedia 05


 • Hipoterapia – celem zajęć jest podniesienie własnej wartości, obniżenie poziomu lęku, wyciszenie, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała, koncentracji uwagi, korekcja wad postawy.
  efs hipoterapia 01 efs hipoterapia 01
  efs hipoterapia 02 efs hipoterapia 02
  efs hipoterapia 03 efs hipoterapia 03
  efs hipoterapia 04 efs hipoterapia 04
  efs hipoterapia 05 efs hipoterapia 05
  efs hipoterapia 06 efs hipoterapia 06
  efs hipoterapia 07 efs hipoterapia 07
  efs hipoterapia 08 efs hipoterapia 08

 • Doradztwo zawodowe – udział uczniów w zajęciach przyczyni się do wzrostu u nich umiejętności określania własnych predyspozycji zawodowych.
  efs dor zaw 01 efs dor zaw 01
  efs dor zaw 03 efs dor zaw 03
  efs dor zaw 04 efs dor zaw 04
  efs dor zaw 05 efs dor zaw 05
  efs dor zaw 06 efs dor zaw 06


 • 2. Wyrównawcze:

  • Matematyka
   efs mat 01 efs mat 01
   efs mat 02 efs mat 02
   efs mat 03 efs mat 03


  • Język polski
   efs jpol 01 efs jpol 01
   efs jpol 02 efs jpol 02
   efs jpol 03 efs jpol 03


  Zajęcia mają na celu uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

  3. Kołach zainteresowań rozwijających kluczowe kompetencje:

  • Kółko przyrodniczo – ekologiczne „Mali strażnicy przyrody”
  • Kółko biologiczne „Klub młodego biologa”

  Celem pracy obu kółek jest rozwijanie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi
  i wdrażanie do wykonywania doświadczeń laboratoryjnych. Zaplanowano 3 wyjazdy studyjne: do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczego i Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego BdPN w Ustrzykach Dolnych, Roztoczańskiego Parku Narodowego, muzeum przyrodniczego w Zwierzyńcu oraz Arboretum w Bolestraszycach.

  • Kółko informatyczne „Piksel” i „Enter” – celem zajęć jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań informatycznych, udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z obsługą komputera oraz zainteresowanie uczniów nowymi technologiami. Jest to to cykl zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej: kółka informatyczne, zajęcia pogłębiające umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej, szkolne koła na których oprócz umiejętności informatycznych uczniowie będą podnosili kompetencje językowe, uczyli się gromadzenia i selekcji informacji, kształtowali twórcze i krytyczne myślenie, rozwijali umiejętność pracy w zespole.
   efs inform 01 efs inform 01
   efs inform 02 efs inform 02
   efs inform 03 efs inform 03

  • Kółko taneczne – praca w zespole „Caro” ma na celu rozwijanie zdolności
   i umiejętności tanecznych oraz współpracy w grupie.
   efs tance 01 efs tance 01
   efs tance 02 efs tance 02
   efs tance 03 efs tance 03
   efs tance 04 efs tance 04
   efs tance 05 efs tance 05
   efs tance 06 efs tance 06


  • Kółko muzyczne – celem zajęć zespołu muzycznego „Luzik” jest rozwijanie zdolności muzycznych u uczniów, doskonalenie emisji głosu, rozwijanie zdolności autoprezentacji
   i umiejętności wystąpień publicznych.
   efs muzycz.01 efs muzycz.01
   efs muzycz.02 efs muzycz.02


  Do realizowania wszystkich zajęć oferowanych w projekcie zakupiony został sprzęt
  i pomoce dydaktyczne, takie jak:

  • tablica interaktywna ,
  • Sprzęt do EEG Biofeedback,
  • specjalistyczne programy do prowadzenia zajęć z logopedii
  • Stroje do tańca
  • Aparat fotograficzny
  • materiały biurowe i piśmiennicze
  • podręczniki, słowniki dla uczniów
  • karty pracy dla uczniów.
  • atrakcyjne pomoce dydaktyczne
  • mikrofony bezprzewodowe mikroskopy, lornetki, lupy

  Wszystkie materiały zakupione w ramach projektu po jego zakończeniu zostaną w placówce i będą służyć wszystkim uczniom.

   

  Wicedyrektor Genowefa Wanat

  Szukaj

  Pokaz SOSW

  6-latki w szkole

  Nasz kanał Youtube

  Analiza egzaminów