SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Opis i działania projektu Erasmus C.H.A.N.G.E

Opis projektu

Tytuł projektu:

Collaboration to Have Abilities as New Goals of
Education C.H.A.N.G.E- Międzynarodowa współpraca (szkół) dla zdobycia nowych umiejętności i określenia nowych celów w edukacji. Kryptonim ZMIANA

Czas trwania projektu:
24 miesiące- do 31.08.2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. J. Pawła II w Leżajsku:
jest koordynatorem projektu – Projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji FRSE i został do realizacji.

Budżet całościowy projektu:


140715.00 euro- dla sześciu szkół z Polski, Grecji, Włoch, Litwy i Turcji

Budżet na realizację działań projektowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. J. Pawła II w Leżajsku: 31860.00 euro

Opis projektu i działań projektowych:

Jesteśmy grupą sześciu szkół kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak większość dzisiejszych szkół musimy stawić czoła zmianom jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, to jest zmianom ram programowych, systemów edukacyjnych, globalizacji i cyfryzacji. Chcielibyśmy w odniesieniu do tych zmian tak dostosować nasze kształcenie by przeciwdziałać wykluczeniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcielibyśmy dokonać wymiany dobrych praktyk stosowanych przez naszych partnerów w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Dokonaliśmy diagnozy z której wyka że każda ze szkół jest świadoma złożoności, trudności i różnorodności pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Wszyscy kształcimy uczniów ze spektrum autyzmu z ADHD, z niepełnosprawnościami umysłowymi w stopniu od lekkiego po głębokie. Co raz częściej musimy sobie radzić z uczniami ze specyficznymi problemami zachowania, które to w znaczny sposób wpływają na jakość pracy nauczycieli jak i uczniów. Chcielibyśmy porównać programy nauczania, metody pracy z uczniami. Kolejnym ważnym filarem naszych wspólnych zainteresowań jest przeciwdziałanie wykluczeniu naszych uczniów. Projekt będzie dla naszych uczniów okazją do podróżowania. Nawiązania nowych przyjaźni a przede wszystkich rozwoju osobistego. Projekt będzie rozwijał wszystkie kompetencje kluczowe rekomendowane przez Unię Europejską. Jesteśmy nastawieni na zdobywanie wiedzy poznawanie programów edukacyjnych, terapii wszystko dla zapewnienie jeszcze lepszych standardów.

Jakie są cele projektu?

Wszyscy uczestnicy chcą otrzymać nowe instrumenty odpowiadające zmianom we współczesnym świecie. Partnerzy są gotowi na zmiany. (C.H.A.N.G.E ) są gotowi na wprowadzenie innych metod edukacyjnych nowoczesnego podejścia do kształcenia specjalnego równocześnie ze zwróceniem uwagi na inność i różnorodności krajów i partnerów projektu.
Celami projektu są;
-Zmotywowanie nauczycieli naszych szkół do otwartości i zdobywania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,


-Poznanie i wprowadzenie nowych metod terapii sposobów nauczania w celu eliminacji różnic w efektach nauczania osiąganych przez naszych uczniów,


-Poznanie i wprowadzenie co najmniej dwóch programów edukacyjnych pomagających rozwiązywać problemy emocjonalne i eliminować zaburzenia zachowania naszych uczniów.


-Rozwój i zachęcenie naszych uczniów do zdobywania nowych umiejętności,


-Wprowadzenie nowego treningu zawodowego dla uczniów klas z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, celem wprowadzenia ich na lokalny rynek pracy.


-Rozwój nauczycieli biorących udział w projekcie ich umiejętności pracy z komputerem, pracy zespołowej, założą Bloga, stronę internetową oraz będą używać najnowszych sposobów porozumiewania się.


-Ostatnim celem naszego projektu jest promocja różnic kulturowych, poszerzenie horyzontów i tolerancję dla innych narodów. 30 uczniów ogółem weźmie udział w wizytach, w trakcie których będziemy angażować całą społeczność lokalną.

W ramach Krótkich spotkań zaplanowano pięciodniowe wizyty w poszczególnych krajach:

Kraj  Termin  Rodzaj
Polska   11.2018 Szkolenie dla nauczycieli
Turcja 03.2019 Szkolenie nauczycieli
Włochy 04.2019 Szkolenie dla uczniów
Grecja 10.2019 Szkolenie dla nauczycieli
Litwa 03.2020 Szkolenie dla nauczycieli
Rumunia 05.2020  
Polska 06.2020 Szkolenie dla nauczycieli

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów