SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Terapia pedagog.

Terapia pedagogiczna

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 opracowała:mgr A.Burek,mgr D.Zych

W Ośrodku funkcjonuje gabinet terapii pedagogicznej. Praca terapeuty polega na oddziaływaniu za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia pedagogiczna jest interwencją wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy  i umiejętności szkolnych dziecka.  Celami szczegółowymi terapii są: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków  w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.


Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapii pedagogicznej na podstawie diagnozy wstępnej oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Głównymi celami programu są:

1.      Usprawnianie zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania        i pisania.

2.      Usprawnianie czytania pod kątem techniki, tempa i poprawności.

3.      Poprawa poziomu ortograficznego wypowiedzi pisemnych.

4.      Podniesienie kompetencji językowych.

5.      Wyciszanie negatywnych emocji u dzieci.

6.      Przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania psychospołecznego.

7.      Pedagogizacja rodziców, przygotowanie ich do roli rodzica wspierającego dziecko.


Stosowane metody pracy:

1.      Metody usprawniające procesy poznawcze.

2.      Metody usprawniające funkcje analizatora wzrokowego.

3.      Metody usprawniające funkcje analizatora słuchowego oraz pamięci słuchowej.

4.       Metody usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

5.      Metody usprawniające koordynację wzrokowo – słuchową.

6.      Metody rozwijające sprawność ruchową i manualną.

7.      Nauka czytania metodą sylabową.

8.      Nauka poprawnej pisowni.

9.      Nauka poprawnego wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej.

10.  Metody usprawniające umiejętności matematyczne.

11.  Metody relaksacyjne.

12.  Metody kształtujące umiejętności praktyczne


Gabinet terapii pedagogicznej wyposażony jest w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć:

1.      Pomoce usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne:

 • Karty pracy – „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
 • „Perskie oko” – M. Podleśna
 • Łamigłówka „Po sznurku do celu”
 • Seria ćwiczeń Logiko primo” – pomoce edukacyjne w formie książeczek    z różnych kategorii tematycznych.
 • „Rysowanie po śladzie” – zestaw kart tematycznych.
 • Gry edukacyjne „Gry na cały rok”
 • Zestaw banknotów i monet „Ile płacę?”
 • Pomoce manualne „Wyszywanki bez igły”
 • Zestaw uczniowski do nauki matematyki

2.      Pomoce do doskonalenia umiejętności czytania :

 • „Skuteczne czytanie poprzez pisanie” - H. Świąder, B. Garbacka,     L. Łabuda.
 • „Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu „ – E. Kujawa, M. Kurzyna
 • „Suwaki terapeutyczne” – I. Filipiak – Kudasik
 • „Czytanie ze zrozumieniem” – D. Gmońska

3.      Zestaw pomocy książkowych do nauki pisania:

 • „Ortograffiti”- D. Chwastniewska, R. Czabaj,
 • „Trening ortograficzny”- J. Głowacka
 • „Detektyw ortografem” - M. Barańska
 • „Kolorowanki ortograficzne – M. Hinz
 • „Ortografia dla najmłodszych” – A. Suder
 • „ Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych”                  – R..Z. Rutkowska
 • „ Przygotowanie do nauki pisania” – M. Bogdanowicz
 • „ Ćwiczenia kaligraficzne” – B. Garbacka, L. Łabuda, M. Garbacka, M. Garbacki
 • „ I ty będziesz dobrze pisać” – B. Zakrzewska
 • „ Od pętelki do literki” – R. Sobolewska
 • Ortografia – twój sukces” – B. Zakszewska

4.      Pomoce rozwijające sprawność ruchową i manualną:

 • Pomoc dydaktyczna „Studnia Jakuba” - Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentrację uwagi. Składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach                     o średnicy 10 mm i długości 180 mm oraz jednej drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. Drążki służą do odtwarzania, poprzez układanie kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu własnych gier, poprzez zliczanie, przyporządkowywanie kolorom wartości. Są doskonałym materiałem do zabaw: układania drążków jeden na drugim, budowania własnych konstrukcji, wystukiwania rytmów i wielu innych.
 • Pomoc dydaktyczna „Mozaika”  to zabawa edukacyjna przeznaczona dla dzieci          i dorosłych od 3 do 100 lat. Rozwija twórcze umiejętności dziecka, ponieważ              z klocków Mozaiki można komponować wiele wzorów, zróżnicowanych pod względem ilości, kształtu, koloru klocków i rodzaju figur geometrycznych. Służy doskonaleniu takich cech, jak: koncentracja, umiejętność analizowania, tworzenie logicznych struktur i kombinacji. W zabawie z Mozaiką podstawową wartość stanowi obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem, możliwość obrysowywania                i odwzorowywania. Mozaika to 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów: czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych i pomarańczowych.
 • Pomoc dydaktyczna „Stonoga Agata” - to zabawa dla najmłodszych dzieci. Składa się z 18 pierścieni wykonanych z drewna o średnicy 35 mm, w 6 kolorach, do nawlekania na odpowiednio sztywny sznurek oraz drewnianej kostki z 6 kolorami umożliwiającej wiele gier. W zabawie ze Stonogą Agatą podstawową wartość stanowi obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem. Stonoga Agata stanowi cenny materiał edukacyjny, którego zastosowanie ma skuteczny wpływ na rozwój twórczych umiejętności dziecka, ponieważ z poszczególnych klocków można komponować wiele kolorystycznych wzorów, zróżnicowanych pod względem ilości klocków, długości      i koloru. Zabawa ze Stonogą Agatą daje możliwość dokonywania operacji myślowych, począwszy od prostego postrzegania na konkretach, poprzez porównywanie, wykrywanie różnic i podobieństw w wielkości, ilości i stosunkach przestrzennych, kończąc na łączeniu w grupy.
 • Paleta Wyprawka Przedszkolaka i Pierwszoklasisty to praktyczny komplet na dobry początek, a w nim: Zestaw Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana           z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw dla dzieci od 6 lat, opartych na podstawowych założeniach programowych nauczania zintegrowanego:

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,

- łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących,

- rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, owoców i warzyw,

- rozpoznawanie liter alfabetu – pierwsze litery nazw obrazków,

- łączenie sylab w proste wyrazy,

- łączenie wyrazów jednosylabowych z obrazkami.

 • Pomoce dydaktyczne – Puzzle sylabowe, domina edukacyjne
  1. Pomoce multimedialne wspierające rozwój dziecka:
 • Zestaw multimedialny „Alik” – rozwijający kreatywność, pamięć, talenty plastyczne   i muzyczne, logiczne myślenie, umiejętności matematyczne.
 • Program multimedialny „Moje pierwsze zabawy ze sztuką”
 • Program multimedialny „Porusz umysł” – program ogólnorozwojowy dla dzieci.
 • „Dźwięki wokół nas” – pomoc słuchowa CD
 • „Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka „ p. M. Bogdanowicz– CD
 • „Sam piszę i liczę” – program do nauki pisania i liczenia.
 • Zestaw multimedialny do  wspomagania rozwoju: ”Tosia cztery pory roku”.

 

Nowe zdjęcia z gabinetu terapii pedagogicznej

terapai_pedag_01

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów