SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Materiały dla nauczycieli

Dodatkowe materiały tylko dla nauczycieli SOSW w Leżajsku dostępne są po zalogowaniu na konto nauczyciela. Znajdują się tam:

 1. Plan Pracy SOSW w Leżajsku na rok szk. 2014/2015
 2. Plan Pracy SOSW w Leżajsku na rok szk. 2013/2014
 3. Plan Pracy SOSW w Leżajsku na rok szk. 2012/2013
 4. Plan Pracy SOSW w Leżajsku na rok szk. 2011/2012
 5. Program Profilaktyczny SOSW w Leżajsku - 2014/2015
 6. Program Profilaktyczny SOSW w Leżajsku - 2013/2014
 7. Program Profilaktyczny SOSW w Leżajsku - 2012/2013
 8. Program Profilaktyczny SOSW w Leżajsku - 2011/2012
 9. Program Wychowawcvzy SOSW w Leżajsku - 2014/2015
 10. Program Wychowawcvzy SOSW w Leżajsku - 2013/2014
 11. Program Wychowawczy SOSW w Leżajsku - 2012/2013
 12. Program Wychowawczy SOSW w Leżajsku - 2011/2012
 13. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 14. IPETy na wszystkie etapy edukacyjne
 15. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
 16. Szkolny Zestaw Podręczników 2011/12
 17. Organizowanie i Udzielanie Uczniom Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych
 18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (prezentacja)
 19. Przykładowe indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 20. Zmiany w statucie szkoły w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzana sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Wymagania do ewaluacji zewnętrznej SOSW w Leżajsku

 

 

 

 

Zespół Pradera - Williego

Zespół Pradera Williego jest złożonym schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, spowodowanym zaburzeniem struktury chromosomu 15.

To rzadki zespół - zdarza się raz na 15 000 urodzeń i dotyka dzieci obojga płci, niezależnie od rasy. Najbardziej charakterystycznym przejawem zespołu jest hyperfagia - niezaspokajalny głód, nad którym chory nie ma kontroli, oraz hipotonia - obniżone napięcie mięśniowe. Jednocześnie niedobór hormonu wzrostu powoduje niskorosłość i hamuje rozwój masy mięśniowej. Przy braku ścisłej kontroli diety prowadzi to do narastającej otyłości, która stanowi podtawowy problem medyczny w tej chorobie. Częste są także problemy behawioralne i kognitywne, wady wzroku, oraz zaburzenia oddychania. Na chromosomie 15 znajdują się geny odpowiedzialne za pigmentację, co tłumaczy, dlaczego część osób z zespołem Pradera - Williego cechuje bardzo jasna karnacja i niemal siwe blond włosy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat zespołu Pradera - Williego na stronie internetowej poświęconej tej chorobie.

Proszę przyjrzeć się szczególnie Postępowaniu w zespole Pradera - Williego - Model Terapii Zintegrowanej

Godziny Lekcyjne

 

Godziny lekcyjne

Przerwy lekcyjne

0.

710 – 755

5 min

1.

800 – 845

5 min

2.

850 – 935

10 min

3.

945 – 1030

15 min

4.

1045 – 1130

5 min

5.

1135 – 1220

10 min

6.

1230 – 1315

15 min

7.

1330 – 1415

5 min

1315 – 15 - obiad

8.

1420 – 1505

5 min

9.

1510 – 1555

5 min

10.

1600 – 1645

5 min

11

1650 – 1735

 

Zespól Williego-Pradera

Opracowała mgr D.Zych

Zespół Williego  - Pradera

1. CHARAKTERYSTYKA

Zespół Pradera-Williego (PWS) – jest złożonym schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, spowodowanym zaburzeniem struktury chromosomu 15. To rzadki zespół - zdarza się raz na 15 000 urodzeń i dotyka dzieci obojga płci, niezależnie od rasy. W Polsce rodzi się co roku kilkanaścioro dzieci z tym zaburzeniem. Dziecko z PWS powinno jak najwcześniej – jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia – trafić pod opiekę logopedy, neurologopedy i psychologa.

Czytaj więcej...

Dokumenty dla nauczycieli

Uwaga nauczyciele

Proszę zapoznać się z poniżej zamieszczonymi materiałami.

1. Podstaw programowa SPE
2. Jak organizować specjalne potrzeby edukacyjne
3. Uczniowie SPE - projekt zmian
4. Zmiany specjalne
5. INFO - programy nauczania 4
6. Rozporz. - dopuszczanie podręczników

Książka "Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego"

Wszystkim nauczycielom oraz rodzicom polecamy ksiązkę pt. "Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego - jak mogę mu pomóc?", Marii Libury, matki dziecka dotkniętego tą chorobą. Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego jest umieszczona publikacja w wersji elektronicznej do pobrania. Poniżej zamieszczamy link do strony stowarzyszenia.

 

"Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego - jak mogę mu pomóc?"

 

Autyzm Wczesnodziecięcy

Autyzm wczesnodziecięcy-kryteria diagnostyczne, różnicowanie z innymi zaburzeniami.

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE AUTYZMU WCZESNODZIECIĘCEGO WG DSM IV

1. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych przejawiające się na przynajmniej 2 spośród następujących sposobów:

Znaczne zaburzenia złożonych, niewerbalnych zachowań takich jak kontakt wzrokowy ekspresja twarzy, postawa ciała i gestykulacja w celu regulowania interakcji społecznych,
 Brak związków rówieśniczych właściwych dla danego poziomu rozwoju, 
  Brak spontanicznego współdzielenia radości, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi, np.: brak pokazywania, przynoszenia,    wskazywania obiektów zainteresowania. 
Brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności (wymiany).

Czytaj więcej...

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów