SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

Zadania koordynatora

Zadania koordynatorów projektu Comenius

Przed rozpoczęciem projektu:

 1. obmyślenie tematyki przyszłego projektu,
 2. zainteresowanie tematyką projektu chociaż kilku innych nauczycieli w szkole,
 3. znalezienie partnerów zagranicznych,
 4. opracowanie szczegółowego programu działań w projekcie we współpracy z partnerami,
 5. wypełnienie formularza aplikacyjnego,
 6. dopilnowanie wszelkich formalności zlecanych przez Agencję Narodową i Organ Prowadzący,
 7. szczegółowe rozplanowanie budżetu projektu,
 8. wykonanie materiałów informacyjnych na temat projektu (do przedstawienia pozostałym nauczycielom),
 9. zaplanowanie szczegółowych działań do przeprowadzenia w szkole (z podziałem na miesiące i wskazaniem osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy)
 10. wszelkie tłumaczenia pisemne i ustne.W czasie trwania projektu:

 1. utrzymywanie bieżącego kontaktu ze szkołami partnerskimi,
 2. organizacja działań będących realizacją planu pracy nad projektem,
 3. nadzorowanie terminowości wykonywanych działań,
 4. prowadzenie dokumentacji projektu,
 5. dokonywanie zakupów zgodnie z planem budżetowym,
 6. opisywanie faktur,
 7. informowanie społeczności szkolnej o przebiegu prac nad projektem,
 8. dokonywanie systematycznej ewaluacji działań,
 9. czuwanie nad systematycznością i poprawnością wykonywanych działań,
 10. przygotowywanie pod względem merytorycznym innych nauczycieli i uczniów do udziału w wizytach,
 11. zakup biletów / ubezpieczeń / organizacja transportu przed wyjazdami na wizyty,
 12. przygotowanie letter of confirmation dla wyjeżdżających uczniów i nauczycieli,
 13. opracowanie przebiegu podróży, zaplanowanie dojazdów
 14. prowadzenie zebrań dla rodziców uczniów wyjeżdżających na wizyty,
 15. przygotowanie prezentacji / lekcji / konferencji itp. przed wyjazdami na wizyty,
 16. przygotowanie planów wizyt gości zagranicznych w Polsce,
 17. organizacja noclegów, wyżywienia, imprez, transportu, wycieczek, przewozów z/na lotnisko związanych z wizytami w Polsce,
 18. przygotowanie społeczności szkolnej na wizyty gości zagranicznych,
 19. opracowanie programu pobytu zagranicznych uczniów w Polsce,
 20. przygotowanie dokumentów potwierdzających pobyt dla gości zagranicznych,
 21. organizacja spotkań gości z władzami,
 22. w razie konieczności - poszukiwanie sponsorów,
 23. nadzorowanie wykonania produktów końcowych,
 24. bieżące kontakty z Organem Prowadzącym,
 25. informowanie społeczności lokalnej o działaniach projektowych (notatki, kontakty z prasą itp),
 26. organizacja imprez szkolnych związanych z realizacją projektu,
 27. bieżące uaktualnianie strony internetowej szkoły,
 28. gromadzenie dokumentów do dołączenia do raportu końcowego,
 29. bezustanny instruktaż i udzielanie informacji partnerom zagranicznym, szczególnie przy dużej ilości szkół, w przypadku koordynatora grupy, niekończące się e-maile
 30. prowadzenie oficjalnych spotkań podczas wizyt zagranicznych u partnerów, omawianie projektu, udzielanie informacji w przypadku koordynatora grupy
 31. prezentacja programu i działań w języku obcym podczas oficjalnych wizyt u prezydentów, kuratorów i w innych instytucjach u partnerów zagranicznych na forum całej zagranicznej delegacji i lokalnych oficjeli w przypadku koordynatora grupy
 32. udzielanie wywiadów "z biegu" w obcym języku dla zagranicznej prasy, radia i TV podczas wizyt u partnerów / koordynator grupy/
 33. opracowanie Raportu Postępów do Agencji Narodowej po pierwszym roku
 34. opisanie projektu oraz produktów finalnych i rezultatów w j. polskim i obcym w międzynarodowej bazie danych EST,

Przy kończeniu projektu:

 1. dokonanie ostatecznej ewaluacji działań projektowych,
 2. sporządzenie stosownych raportów, sprawozdań itp,
 3. dopilnowanie dotrzymania wszystkich koniecznych terminów,
 4. opisanie projektu w bazie danych EST,
 5. podjęcie decyzji o kontynuacji (bądź nie) doświadczenia w innych projektach

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów