SOSW

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
18

zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w projekcie szkolnym "Comenius"

  1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I- II Gimnazjum i  w drugim roku projektu klas I i II Szkoły Zawodowej Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku.
  2. Kandydaci muszą posiadać ocenę przynajmniej dobrą z języka angielskiego,
  3. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów organizatorzy organizują konkurs umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego.
  4. Kandydaci musza mieć ocenę z zachowania, co najmniej dobrą i otrzymać pozytywną opinię dotyczącą ich zachowania od nauczycieli uczących
  5. Kandydaci wyrażają chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, działaniach związanych w wykonywaniem projektów (wykonanie prac plastycznych w konkursach, udział w anglojęzycznym przedstawieniu teatralnym, planowanie i wykonywanie ściennej gazetki szkolnej itp.)
  6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i wyjazdach zagranicznych.
  7. Kandydaci posiadają takie cechy osobowości jak: śmiałość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na nowe znajomości, gotowość do wyjazdów z rówieśnikami - bez rodziców.
  8. Kandydaci mają świadomość, że będzie spoczywał na nich obowiązek przygotowywania prezentacji  na zajęcia, udział a także prowadzenie fotograficznych pamiętników z wyjazdu.
  9. Kandydaci muszą posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.
  10. Uczniowie uczestniczą w spotkaniach i wywiązują się z przydzielonych im zadań, w razie rażących zaniedbań, zmiany zachowania i postawy względem projektu organizatorzy mogą skreślić uczestnika z listy.

 

 

Dyrektor Szkoły  Bożena Garbacka
Szkolny koordynator Monika Pęcak

Szukaj

Pokaz SOSW

6-latki w szkole

Nasz kanał Youtube

Analiza egzaminów